•  Sertificēts partneris
  •  Piegāde 4-6 d. d.
Rādīt PVN:

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Sirdspalidziba.lv internetveikals pieder HLR-Hjälpen Stockholm AB: reģistrācijas numurs 5569298556, adrese: Gröndalsvägen 81, 11768 Stockholm, Zviedrija, tel. +371 66 163 163. Interneta veikala ( tālāk - Veikala) noteikumi (tālāk - Noteikumi) visiem klientiem no 18 gadu vecuma, kas dzīvo Latvijā, ieskaitot privātos un biznesa klientus. Atteikuma tiesības attiecas tikai uz privātiem klientiem. Pircējam ir jāpieņem Veikala noteikumi un nosacījumi, lai veiktu pirkumu.

1.2. Šie pirkšanas noteikumi ir spēkā esošs juridisks dokuments, kas noslēgts starp abām pusēm (Pircēju un Pārdevēju), un kurā ir noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču pirkšanas un apmaksas noteikumi, preču piegāde un atgriešana, pušu atbildība un citi noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz Sirdspalidziba.lv produktu pasūtīšanu. Pircējs piekrīt šiem noteikumiem pēc tam, kad ir atzīmējis "Esmu iepazinies un piekrītu Sirdspalidziba.lv internetveikala noteikumiem".  

 1.3. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, ievērojot likuma prasības. Par visām reģistrētajām izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem Pircējs tiks informēts pa e-pastu, un viņiem būs jāpiekrīt pārskatītajiem pakalpojumu sniegšanas Noteikumiem, lai iegādātos preces šajā interneta veikalā.

1.4. Jums ir tiesības iegādāties preces mūsu interneta veikalā, ja jūs esat:

1.4.1. aktīvas fiziskas personas - personas, kas ir sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa;

1.4.2. nepilngadīgie vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, ja vien viņi nav pašnodrošināti ar ienākumiem;

1.4.3. juridiskas personas;

1.4.4. visu iepriekšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.

1.5  Veikals nav atbildīgs par zaudējumiem (materiāliem vai morāliem), kas radušies Pircējam, ja Pircējs nav ievērojis šajā lapā publiski pieejamos Noteikumus un nosacījumus.

 

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Lūdzu, skatiet Privātuma politiku, lai iegūtu sīkāku informāciju.

 

3. Pasūtījuma veikšanas kārtība un nosacījumi

3.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, izvēloties iegādājamo preci (-es) un noklikšķinot uz saites “Maksāt”, ir izveidojis iepirkumu grozu.

3.2. Katrs veiktais pirkums starp Pircēju un Pārdavēju ir pārdošanas līgums, kas tiek reģistrēts un saglabāts Sirdspalidziba.lv datu bāzē.

 

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības veikt pirkumus interneta veikalā Sirdspalidziba.lv šajos Noteikumos un interneta veikalā noteiktajā kārtībā.

4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas-pārdošanas līguma, kurš noslēgts ar internetveikalu Sirdspalidziba.lv, rakstiskā formā paziņojot par to Pārdevējam (caur elektronisko pastu, norādot atgriežamo preci un pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas.

4.3. Lai atgrieztu preci, pircējam jāsazinās ar mūsu klientu apkalpošanas servisu un klients tiks informēts par atgriešanas procesu.

4.4. Tiesības, kas paredzētas Noteikumu punktā 4.2., Pircējs var izmantot tikai tajā gadījumā, ja prece nav bijusi bojāta, nav mainījies preces izskats un tā nav lietota.

4.5. Sīkāku informāciju par preču atgriešanu atradīsiet interneta veikala 11. sadaļā “Preču atgriešana un apmaiņa”.

 

5. Pircēja saistības

5.1. Pircēja pienākums ir samaksāt par precēm un pieņemt tās šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

5.2. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieslēguma datus internetveikalam. Ja Pircējs šos datus ir pazaudējis, viņa pienākums ir nekavējoties informēt par to Pārdevēju, izmantojot sadaļā  „Kontakti“ norādīto kontaktinformāciju.

5.3. Pircēja pienākums, izmantojot internetveikala Sirdspalidziba.lv pakalpojumus, ievērot šos Noteikumus, citus interneta veikala noteikumus, kā arī nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

 

6. Pārdevēja tiesības

6.1. Pārdevējam ir tiesības, pēc saviem ieskatiem, noteikt preču groza minimālo apmēru, t.i. minimālo summu, kuru sasniedzot tiks izpildīts Pircēja pasūtījums. Šīs summas apmērs ir redzams, pārlūkojot preču grozu.

6.2. Ja Pircējs mēģina  kaitēt interneta veikala stabilitātei un darba drošībai vai nepilda savas saistības, tad Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt viņa iespēju izmantot interneta veikalu, vai arī, izņēmuma gadījumos, dzēst Pircēja reģistrāciju.

6.3. Svarīgu apstākļu atklāšanās gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pilnīgi pārtraukt interneta veikala darbību, Pircēju par to iepriekš nebrīdinot.

6.4. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Pircēju, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties Noteikumu 8.2.1. vai 8.2.2. punktos paredzētos samaksas veidus, nesamaksā par precēm 3 (trīs) darba dienu laikā.

7. Pārdevēja saistības

7.1. Pārdevējs apņemas radīt Pircējam iespēju izmantot interneta veikala Sirdspalidziba.lv pakalpojumus saskaņā ar šo Noteikumu un interneta veikala nosacījumiem.

7.2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātumu, droši apstrādājot informāciju, kuru Pircējs ievadījis reģistrācijas laikā, un nenodot to trešajām personām un/vai organizācijām.

7.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi saskaņā ar šo Noteikumu 9.punktā norādītajiem nosacījumiem.

7.4. Ja Pārdevējs, svarīgu apstākļu dēļ, nevar piegādāt Pircējam preces, tad viņš apņemas piedāvāt analoģisku vai īpašību ziņā līdzīgu preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analoģisku vai pēc savām īpašībām līdzīgu preci, tad Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam viņa samaksāto naudu 3 (trīs) darba dienu laikā, ja ir veikta iepriekšēja apmaksa.

 

8. Preču cenas, apmaksas kārtība un nosacījumi

8.1. Preču cenas norādītas ar PVN, taču nav iekļauta piegādes cena vai citas no mums neatkarīgas izmaksas.

8.2. Pircējs norēķinās par precēm vienā no šādiem veidiem:

8.2.1. Ar kredītkarti, izmantojot Klarna (Klarna Bank AB) sistēmu. Šī maksājuma metode ir droša un ātra, veiksmīga maksājuma saņemšana aizņems dažas minūtes.

8.2.2. Bankas pārskaitījums uz mūsu bankas kontu. Šis maksājuma veids var būt lēnāks, var tikt piemērota pakalpojumu maksa - atkarīgs no bankas.

8.3. Norēķinoties 8.2.1. un 8.2.2., Pircējs apņemas nekavējoties samaksāt par precēm. Ievērojot Pārdevēja tiesības, kas noteiktas 6.4. sadaļā, pasūtījums netiks izpildīts, kamēr nav saņemta apmaksa. Ja apmaksa par precēm kavējas, tas var izraisīt arī piegādes kavēšanos - tādā gadījumā pārsūtīšana prasīs ilgāku laiku no mums neatkarīgu iemeslu dēļ.

 

9. Preču piegāde

9.1. Pircējs, veicot preču pasūtījumu, apņemas norādīt preču piegādes vietu.

9.2. Pircējs apņemas personīgi pieņemt preces. Gadījumā, ja viņš nevar preces pieņemt personīgi, bet prece ir nogādāta uz viņa norādīto adresi, pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam (izpildītājam).

9.3. Preču piegādi veic Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis.

9.4. Visi pasūtījumi tiek nosūtīti 3-5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas (maksājuma saņemšanas). Piegāde notiek tikai ar FedEx vai UPS kurjeru. Kurjers mēģina piegādāt pasūtījumu 3 reizes, pirms tas tiek nosūtīts atpakaļ sūtītājam.

9.4.1 Piegādes cena ir 7 eiro, un tā ir spēkā esoša visā Latvijā. Sākot no pirkuma cenas 100 eiro - bezmaksas piegāde.

9.4.2 FedEx piegādes gadījumā klientam automātiski tiks nosūtīts izsekošanas kods, un UPS gadījumā klients var pieprasīt izsekošanas kodu no mūsu klientu apkalpošanas centra (nav automātiskas nosūtīšanas).

9.4.3. Juridiskie klienti sūtījumu saņems uz pasūtījumā norādīto adresi, tāpēc, ievadot adresi, pārliecinieties, ka tā ir pareiza.

9.5. Pārdevējs nav atbildīgs par piegādes kavēšanos gadījumos, ko izraisa piegādes pakalpojumu sniedzējs vai Pircējs.

9.6. Preču piegādes brīdī Pircējam ir jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Pēc tam, kad Pircējs ir saņēmis rēķinu (piegādes pavadzīmi) vai citu piegādes kvīts dokumentu, sūtījums tiek uzskatīts par piegādātu atbilstošā stāvoklī. Paziņojis, ka sūtījuma iesaiņojums ir bojāts (saburzīts, mitrs vai kā citādi ārēji bojāts), Pircējam tas jānorāda rēķinā vai citā piegādes un pieņemšanas dokumentā Pārdevēja vai viņa pārstāvja klātbūtnē. Ja Pircējs neveic šādas darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības Pircējam par jebkādu preču bojājumu, ja šādas neatbilstības iemesls ir iesaiņojuma bojājumi, kurus Pircējs nav pamanījis saskaņā ar iepriekšminēto kārtību.

 

10. Preces garantija un nosacījumi

10.1. Visu preču aprakstus atradīsiet interneta veikala mājaslapā sirdspalidziba.lv.

10.2. Pārdevējs nav atbildīgs, ja preces krāsa, forma vai citi parametri neatbilst realitātei Pircēja monitora izšķirtspējas dēļ.

10.3. Pārdevējs noteiktām precēm vai detaļām (piemēram, akumulatoriem) var sniegt ierobežotu garantiju. Šajā gadījumā īpašie garantijas nosacījumi ir norādīti preces aprakstā.

10.4. Visām mūsu pārdodamajām precēm ir 2 gadu garantija.

 

11. Preču atgriešana un apmaiņa

11.1. Saskaņā ar noteikumiem, kas aprakstīti 11.1. sadaļā, Pircējam ir tiesības atgriezt un apmainīt preces. Lai to izdarītu, viņam rakstiski (elektroniski vai fiziski) jāaizpilda atgriešanas/maiņas veidlapa un jāatdod tā kopā ar pasūtījumu.

11.2. Preces var atgriezt tikai fiziskas personas. Kompānijas un juridiskas personas nevar atgriezt preces.

11.3. Pircējam ir tiesības, saskaņā ar 11.1., izmantot piedāvāto atgriešanas vai maiņas iespēju 14 dienu laikā pēc preču piegādi apliecinoša dokumenta parakstīšanas, paziņojot par to pārdevējam saskaņā ar 4.2. punktu.

11.4. Atgriežot preces, ir jāievēro sekojoši nosacījumi:

11.4.1. atgriežamajai precei jābūt nebojātā, oriģinālajā iesaiņojumā;

11.4.2. precei jābūt nesabojātai;

11.4.3. prece nedrīkst būt zaudējusi savu izskatu (nesabojātas etiķetes, nelobīta aizsargplēve utt.) (šis nosacījums neattiecas uz defektīvu preču atgriešanu);

11.4.4. atgriežamajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā to ir saņēmis Pircējs;

11.4.5. atgriežot preci, jāuzrāda pirkšanas dokuments, garantijas talons (ja tāds ir izsniegts) un aizpildīts 11.2. punktā minētā atgriešanas veidlapa.

11.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties saņemt atgriezto preci no Pircēja, ja prece neatbilst šajā dokumentā minētajiem preces atgriešanas noteikumiem un nosacījumiem.

11.6. Ja Pircējs vēlas atgriezt preces saskaņā ar 4.2. punktu, atgriešanas izmaksas sedz Pircējs. Atgriešanas izmaksas Pārdevējs sedz tikai tad, ja tiek atgriezta defektīva prece.

 

12. Atbildība

12.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegto datu precizitāti. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā sniedz nepatiesus datus, tad Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas radušās šā iemesla dēļ.

12.2. Pircējs ir atbildīgs par interneta veikalā veiktajām darbībām.

12.3. Pircējs ir atbildīgs par savu interneta veikala pieslēguma datu nodošanu trešajām personām. Ja Sirdspalidziba.lv pakalpojumus izmanto trešā persona ar Pircēja pieslēguma datiem, tad Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju.

12.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkuras atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi radušies tādēļ, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika sniegta.

12.5. Ja interneta veikalā ir norādes uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu vietnēm, tad Pārdevējs nav atbildīgs par tajās izvietoto informāciju vai veikto darbību. Pārdevējs neapkalpo, nekontrolē šīs vietnes un nepārstāv šo uzņēmumu un personu intereses.

12.6. Kaitējuma nodarīšanas gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

 

13. Pārdevēja veiktie mārketinga pasākumi

13.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var veikt dažādas akcijas Sirdspalidziba.lv interneta veikalā.

13.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, par to iepriekš nepaziņojot, mainīt akciju noteikumus un nosacījumus, kā arī atcelt tos.

13.3. Pircējam ir iespēja reģistrēties jaunumu saņemšanai, kuros ir dažādi aktuāli piedāvājumi un informācija.

13.4. Piedāvājumi un atlaides ir pieejamas tik ilgi, cik tas ir norādīts vai arī, ja nav norādīts, tad kamēr preces ir noliktavā.

 

14. Informācijas apmaiņa

14.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta uz e-pasta adresi, kas norādīta Pircēja reģistrācijas veidlapā.

14.2. Pircējs visus paziņojumus un pieprasījumus sūta, izmantojot sakaru līdzekļus, kas norādīti Pārdevēja interneta veikala sadaļā “Kontakti”.

 

15. Nobeiguma noteikumi

15.1. Līgums tiek noslēgts, izpildīts, un visa saziņa starp klientu un veikalu notiek valsts valodā.

15.2. Elektroniskus patērētāju strīdus var risināt, izmantojot patērētāju strīdu izšķiršanas platformu http://ec.europa.eu/odr/.

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

VISPĀRĪGI

Šī informācija paskaidro, kā Sirdspalidziba.lv apkopo un apstrādā informāciju par Jums kā Sirdspalidziba.lv vietnes lietotāju un klientu. 

Privātuma politika attiecas uz personas datiem, kurus Jūs mums iesniedzat, vai kurus mēs apkopojam, izmantojot Sirdspalidziba.lv mājaslapu, www.sirdspalidziba.lv.

Sirdspalidziba.lv ir Jūsu personiskās informācijas datu kontrolieris. Visus jautājumus, kas saistīti ar Sirdspalidziba.lv varat uzdot, izmantojot:

Tālrunis: +371 66 163 163

E-pasts: info@sirdspalidziba.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir ES Vispārējās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. pants (1) (f).  

 

KĀDU PERSONAS INFORMĀCIJU MĒS VĀCAM UN KĀPĒC 

Kad apmeklējat Sirdspalidziba.lv, mēs automātiski ievācam informāciju par Jums un vietnes izmantošanu, piemēram, kāda veida pārlūku izmantojat, kādus meklēšanas nosacījumus izmantojat mūsu vietnē, jūsu IP adresi, ieskaitot Jūsu tīkla atrašanās vietu, un informāciju par datoru.

Mērķis ir optimizēt lietotāju pieredzi un interneta vietnes funkciju, kā arī veikt mērķtiecīgu mārketingu, ieskaitot atkārtotu mērķauditorijas atlasi, izmantojot Facebook un Google. Šī informācijas apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu uzlabot interneta vietni, kā arī parādīt Jums atbilstošus piedāvājumus.

Kad iegādājaties produktu vai sazināties ar mums interneta vietnē Sirdspalidziba.lv, mēs apkopojam informāciju, kuru Jūs iesniedzat pats, piemēram, vārdu un uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, maksājuma veidu, informācija par iegādātajiem un, iespējams, atgrieztajiem produktiem, piegādes veidu, kā arī informāciju par IP adresi, no kuras tika veikts pasūtījums.

Mēs to darām, lai varētu piegādāt Jūsu pasūtītos produktus un citādi izpildīt mūsu vienošanos ar Jums, ieskaitot Jūsu tiesības atgriezt preces un iesniegt sūdzības. Mēs varam arī apstrādāt detalizētu informāciju par Jūsu pirkumu, lai ievērotu likumdošanas prasības, tostarp rēķinvedības un grāmatvedības vajadzības. Iegādājoties preci, IP adrese tiek saglabāta ar mērķi aizsargāt mūsu intereses novērst krāpšanas gadījumus.

Abonējot mūsu jaunumus, mēs apkopojam informāciju par jūsu vārdu un uzvārdu un e-pasta adresi.

 

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

Informācija par jūsu vārdu un uzvārdu, adresi, e-pastu, tālruņa numuru, pasūtījuma numuru un īpašajām piegādes preferencēm tiek nodota UPS, FedEx un citiem potenciālajiem kurjerdienestiem, kas apstrādā jūsu iegādāto preču piegādi.

Informācija var tikt nodota trešajām personām, kuras apstrādā informāciju mūsu vārdā. Mēs izmantojam ārējos partnerus klientu apkalpošanai, tehniskajai darbībai un tīmekļa vietnes optimizēšanai, jaunumu izplatīšanai un mērķtiecīgam mārketingam, ieskaitot atkārtotu mērķauditorijas atlasi. Šie uzņēmumi ir datu apstrādātāji saskaņā ar mūsu norādījumiem un apstrādā datus, par kuriem mēs esam atbildīgi. Tiem, kas apstrādā datus, nav atļauts izmantot informāciju citiem mērķiem, izņemot to, lai izpildītu ar mums noslēgto līgumu, un uz tiem attiecas šīs informācijas konfidencialitāte. 

Viens no šiem datu apstrādātājiem, Google Analytics v/Google LLC, ir reģistrēts ASV. Nepieciešamās garantijas datu pārsūtīšanai uz ASV tiek nodrošinātas ar datu apstrādātāju sertifikāciju saskaņā ar ES-ASV. Privātuma vairogs, ES VDAR, 45. Pants. 

Google LLC sertifikāta kopija ir atrodama šeit: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt informāciju par to, kādus datus mēs esam reģistrējuši par Jums, kādam nolūkam šī reģistrācija ir paredzēta, kāda personas datu kategorija tā ir un kas varētu būt šo datu saņēmēji, kā arī informāciju par to, no kurienes šie dati ir iegūti. 

Jums ir tiesības saņemt to personas datu kopiju, kurus mēs apstrādājam par jums. Ja vēlaties saņemt savu personīgo datu kopiju, lūdzu, nosūtiet rakstisku pieprasījumu uz info@sirdspalidziba.lv. Jums var lūgt iesniegt dokumentus, kas apstiprina, ka esat persona, par ko vēlaties saņemt informāciju. 

Ja Jūs pamanāt kādu kļūdu informācijā, ko mēs esam reģistrējuši par Jums, lūdzam sazināties ar mums rakstiski, lai šo informāciju varētu mainīt. 

Dažos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izdzēšam visu vai daļu no Jūsu personiskās informācijas, piem., ja Jūs atsaucat savu piekrišanu, un mums nav citu juridisku iemeslu, lai turpinātu Jūsu datu apstrādi. Gadījumā, ja ir nepieciešama nepārtraukta Jūsu datu apstrāde, piem., lai mēs varētu izpildīt savas juridiskās saistības vai lai tiktu noteiktas, izpildītas vai aizstāvētas juridiskās prasības, mums nav pienākums obligāti dzēst jūsu personas datus.

Dažos gadījumos Jums ir tiesības ierobežot savas informācijas apstrādi, iekļaujot to tikai krātuvē, piem., ja uzskatāt, ka informācija, kuru mēs apstrādājam par Jums, nav pareiza.

Dažos gadījumos Jums ir tiesības iegūt savu sniegto personisko informāciju strukturētā, ierasti izmantojamā un mašīnlasāmā formātā, un Jums ir tiesības nodot šo informāciju citam datu kontrolierim.. 

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot profilēšanu, kas tiek veikta, lai uzlabotu mūsu tiešo mārketingu. 

Jums ir arī tiesības jebkurā laikā iebilst pret mūsu personas datu apstrādi tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar jūsu personisko situāciju.

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, kuru esat devis mums par konkrētu personas datu apstrādi. Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz info@sirdspalidziba.lv.

Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīga, LV-1011 attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam Jūsu personīgo informāciju. Sūdzības var iesniegt, piemēram, rakstot e-pastu uz info@dvi.gov.lv vai pa tālruni 67 22 31 31

 

PERSONAS DATU DZĒŠANA

Informācija, kas savākta par jūsu Sirdspalidziba.lv vietnes izmantošanu, tiks izdzēsta gadījumā, kad 1 gadu neesat izmantojis vietni, un ne vēlāk. 

Informācija, kas savākta saistībā ar jaunumu abonēšanu, tiks dzēsta, kad tiks atsaukta Jūsu piekrišana jaunumiem, ja vien mums nav pamatots iemesls datu apstrādei. 

Informācija, kas savākta saistībā ar pirkumiem, ko veicāt Sirdspalidziba.lv interneta vietnē, tiks izdzēsta pēc 3 gadiem pēc tā kalendārā gada beigām, kad veicāt pirkumu. Tomēr informāciju var uzglabāt ilgāk, ja mums ir pamatots iemesls ilgstošas informācijas uzglabāšanai, piem., ja tas ir nepieciešams, lai tiktu noteiktas, izpildītas vai aizstāvētas juridiskās prasības, vai ja uzglabāšana ir nepieciešama, lai mēs izpildītu juridiskās prasības. Grāmatvedības materiāli tiek uzglabāti 7 gadus līdz finanšu gada beigām, lai izpildītu Grāmatvedības likuma prasības.

 

DROŠĪBA

Mēs esam ieviesuši atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus pret nejaušu vai nelikumīgu personas datu iznīcināšanu, pazaudēšanu, izmainīšanu vai bojāšanu, kā arī nodrošinājuši, ka nepilnvarotas personas tos nevar iegūt vai ļaunprātīgi izmantot.

To dara tikai darbinieki, kuriem faktiski ir nepieciešama piekļuve Jūsu personas datiem, lai veiktu savu darbu.

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Sirdspalidziba.lv ir personas datu kontrolieris, kas ievāc personas datu informāciju tīmekļa vietnē.

Ja Jums ir jautājumi vai komentāri par šo privātuma politiku vai arī vēlaties izmantot vienu vai vairākas savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums: 

Tālrunis: +371 66 163 163

E-pasts: info@sirdspalidziba.lv